Jag arbetar med enkelhet, produkt- och interaktionsdesign

1. Visualiserg av Affärsmål

Det finns alltid ett syfte. Däremot är det inte alltid syftet är tydligt. Att ställa rätt frågor och ifrågasätta uppfattningar hjälper till att skärpa målen. Jag deltar ofta i workshops med visualiseringar – att från brainstorm och fakta flöda vidare till något alla ser och kan relatera till.

2. Djup Förståelse

Kravinsamlingen är ytterst en övning i djup förståelse. Först när man fått insikt om vad som är centralt kan man plocka bort det oväsentliga. 

3. Prototyper skapar förståelse

Förståelsen av effekterna med produkten ökar med hjälp av prototyper. Dessa kan vara snabba pappersskisser, digitala bilder eller funktionella klickbara prototyper.

4. INTERAKTIONER ger liv

Internet är inte något man tittar på utan något man gör. Här är en avgörande framgångsfaktor enkelhet. Det krävs många snabba modelleringar för att hitta den optimala lösningen.

5. Design som ger tillfredsställelse

Design som utgår från prototyper i den ena änden och kunskap om produktionskod i den andra blir effektiv att implementera.

6. Utveckling i team

Jag jobbar ofta och gärna tillsammans med agila utvecklingsteam, med ansvar för frontend.