CURRICULUM VITAE

Lars Olof Berg, a.k.a ”osserpse”, ”Oa”

LARS OLOF BERG

Jag har jobbat med webbutveckling sedan 1996.
Före detta arbetade jag med art direction och gjorde design- och kommunikationsuppdrag
för organisationer och företag.

Profession: Produkt- och interaktionsdesigner, frontendutvecklare, webbarkitekt, art director
Föddes: 7 augusti 1960 i Curitiba, Brasilien
Kontakt: 0705-44 22 14 (sms), lars.olof.berg@happyuser.selars.olof.berg (skype)
a.k.a.: Oa Berg, osserpse


Kompetensområden

 • Kravinsamling av affärskrav och användarbehov

 • Visualiseringar, till exempel klickbara prototyper, designkoncept, flödesdiagram, högupplösta bilder

 • Verksamhetsnytta, affärsutveckling och problemlösning

 • Informationsstrukturering

 • UX, användarupplevelser

 • Interaktionslösningar

 • Prototyping

 • HTML, CSS, Sass, Less, Angular

 • Design, typografi och grafisk form

 • Stor vana att arbeta tillsammans i agila team

Uppdrag

Exempel på pågående och genomförda uppdrag inom interaktionsdesign och webbutveckling:

 • Pagero TMS. UX och frontenddesign (2018–pågår)

 • Sysarb. Del av produktrådet med speciellt ansvar för att formulera långsiktiga strategier för användarupplevelse. (2017–pågår)

 • Kommuninvest. Projekt för att effektivisera utlåningsprocessen, bland annat genom att göra det möjligt med självbetjäning av offerförfrågningar och digital signering av lånehandlingar. (2018)

 • PostNord. Portal för PostNords avtalskunder. Interaktionsdesign. Synkronisering av designinitiativ. (2016–pågår)

 • CAB. Strategiarbete. (2016)

 • Meps. Utveckling av nästa generation av Meps, Meps är ett system för utförare och beställare av reparations- och underhållsarbeten i fastigheter. Produktutveckling, interaktionsdesign, HTML och CSS. (2014–2017)

 • PostNord. Sajt Exportguiden, som hjälper privatpersoner och företag med val av försändelse när man ska skicka till Norge. (2015)

 • Västmanlandsmusiken. Jag höll i en serie av workshop för att samla in krav och få förståelse för vad Västmanlandsmusikens nya publika webbplats och intranät skulle byggas upp. (2015)

 • Newbody. Internt logistiksystem för produktutveckling, order- och logistikhantering. Workshops för att få förståelse och dokumentera krav. Interaktionsdesign och prototyparbete. (2014)

 • CAB. Interaktionsdesign och designstöd i utvecklingsteam i deras arbete med att flytta delar av applikationen Cabas från WinForm till WPF.

 • Strålfors. Visions- och kravarbete med hjälp av workshops tillsammans med kravställare. Mötena har utmynnat i prototyper som efter tester och samtal blir krav i Backlog. GUI-ansvarig för interaktioner, användbarhet och design. Arbete tillsammans med utvecklingsteamet som gränssnittsutvecklare. Arbete enligt Scrum. (2010–2014)

 • Expectrum. Workshops för att samla in visioner, visualiseringar och kommunikation av idéer och koncept. Detta arbete låg sedan som grund för bland annat Expectrums webbplats. (2013)

 • Kinnarps. Intranät. Worskshops för att samla in behov och krav, skisser och prototyper.(2012)

 • Länstrafiken. Interaktionsdesign och prototyper för ny version av webbplatsen för Länstrafiken i Mälardalen. (2011)

 • Handla24 v2. Visionsarbete, prototyper, visualiseringar av användarscenarier inför Handla24:s nya plattform. (2011-december 2012)

 • ProMES (Productivity Measurement and Enhancement System). Gränssnittsutveckling och design för applikation byggd i .NET. (2010–2011)

 • Consulting. Ansvarig för kravinsamling, gränssnittsutveckling och design för planeringsapplikationen Cab Plan byggt i Windows Presentation Foundation (WPF). Designmanualer för fortsatt utveckling. (2010–2011)

 • Mktwebb. Ansvarig för gränssnittsutveckling och delaktig i kravinsamling för gemensamt publiceringssystem för ett fyrtiotal tidningar i Skandinavien. Fokus på samarbete, gemensam kod, förvaltningsbarhet. Arbete enligt Scrum. Polopoly. (2007–2009)

 • Consulting. Ansvarig för gränssnittsutveckling och design för applikation byggd i .NET i form av smart klient. Designmanualer för fortsatt utveckling. (2006–2008)

 • Handla24. Publik webbplats för e-handel med livsmedel inom ICA-koncernen. (2006–2008)

 • Luvata, Finland. Publik webbplats, intranät. EPiServer. (2006)

 • Outokumpu Oy, Finland. Applikation: ”Central Directory” (2006)

 • Andra AP-fonden. Publik webbplats, relansering intranät. EPiServer. (2006)

 • Sapa Building System. Relansering publik webbplats. EPiServer. (2006)

 • IGE (Internet Gaming Entertainment), Hong Kong. Publik e-handelslösning. Applikation för administration av e-handelslösningen. .NET. (2006)

 • Lindesbergs kommun. Publik webbplats. EPiServer. (2006)

 • Edukey, Hong Kong. Publik webbplats. WordPress. (2006)

 • Länstrafiken Mälardalen. Publik webbplats. EPiServer. (2005)

 • Universitetssjukhuset Örebro. Webbapplikation ”Jourlistan”. (2005)

 • Lantmäteriet. Geografisk sökfunktion i den publika webbplatsen. (2005)

 • Marakanda. Användartester, prototyper samt designmanualer inför release av nästa generations webbtjänster. (2004)

 • Örebro läns landsting. Design och bollplank vid relansering av publik webbplats och intranät. (2004)

 • Sapa Group. Publik webbplats och intranät. EPiServer. (2004)

 • Meteorit (senare Sigma). GUI för webbapplikation, Frövi pappersbruk. (2004)

 • Lantmäteriet. Publik webbplats. EPiServer. (2004)

 • Outokumpu Business Support Unit. Informationsarkitektur och design, ”Avesta Projekthandbok”. (2004)

 • Outokumpu. Webbapplikationer: ”Who-is-who”, projektredovisningssystem. (2004)

 • Syscom A/S, Norge. Publik webbplats. Dreamweaver. (2004)

 • AvestaPolarit. Publik webbplats och intranet. Webbpapplikationer ”E-services”. EPiServer och .NET (2003)

 • Örebro läns landsting. Publik webbplats för ungdomar Kuling.nu. EPiServer. (2003)

 • Örebro läns landsting. EPiServer. (2002–2008)

 • First Hotell Örebro. Design och egenutvecklad webbplats, senare WordPress. (2001–2008)

 • ABB Building System. Interaktionsdesign, design. LotusNotes samt ASP. (2000–2004)

 • Avesta Sheffield AvestaPolarit Outokumpu OY (2000–2008)

 • Landstinget i Värmland. Design samt informationsarkitektur (2000)

 • Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Interaktionsdesign. (1998)

 • Saab AB. Design och interaktionsdesign för kampanjsajt, bilddatabas. (1998–1989)

 • Tgoj. Design, interaktionsdesign samt informationsarkitektur. (1997)

 • Nobel Biocare. Design, interaktionsdesign samt informationsarkitektur. (1997)

 • Nässjö-tryckeriet. Design, interaktionsdesign samt informationsarkitektur. (1997–1998)

 • ABB Control. Design, interaktionsdesign samt informationsarkitektur för en av de tidigaste e-handelsplatserna inom industrin. (1996–1997)

Arbetslivserfarenhet

Happy User AB. Interaktionsdesigner, frontendutvecklare, arkitekt, art director. 2010–pågående

Adeprimo AB. Interaktionsdesigner, webbstrateg. 2008–2009

Happy User AB. Interaktionsdesigner, art director och ägare. 2001–2008

storatrumman ab. Interaktionsdesigner, art director, delägare och grundare. 2000–2001

Information Highway. Art director, interaktionsdesigner, projektledare. 1997–1999

Strateg Communication. Art Director, projektledare, affärsutvecklare, delägare. 1996–1997

Strateg Marknadsföring. Art Director. 1989–1996

Wolst Reklambyrå. Art Director. 1983–1989

Speciella erfarenheter att uppmärksamma

Adeprimo AB. Ledamot i företagets ledningsgrupp. Specialistansvar för gränssnittsteamet. 2008–2009

Information Highway. Deltagare i affärsutvecklingsprocess. Deltagare vid instantiering av RUP (Raptional Unified Process) för Information Highway. Ledamot i Information Highway Västerås ledningsgrupp. 1997–1999

Strateg Marknadsföring. Examen med högsta betyg vid IHM, utbildningen Diplomerad Marknadsekonom. 1989–1992

Wolst Reklambyrå. Deltagare i företagsledningen. 1986–1989

Nyfikenhet och experiment

Jag undersöker och experimenterar kontinuerligt olika tekniker och företeelser för att förstå mer. Vad är det som händer? Vad kommer? Dels ur en tekniskt synvinkel men inte minst ur ett samtids- och upplevelseperspektiv.

Frågor som:

 • Hur förändrar tekniska möjligheter våra preferenser som människor?

 • Vad väljer vi att lägga vår tid på?

 • Vad visar det sig att vi prioriterar? (Som vi kanske på förhand aldrig skulle trott.)

 • När väljer vi att konsumera, medvetet eller omedvetet, teknik och internet?

Allt detta har djupt inflytande på affärsmodeller, affärsmöjligheter, hur interaktionsdesign behöver utvecklas, vad som krävs inom servicedesign. 

Som exempel gjorde vi under våren 2016 olika laborationer med VR (Virtual Reality). Dels med den enklare varianten Samsung Gear VR och dels i HTC Vive där man kan utnyttja kontroller och verkligen vara i ett rum. Under 2018 koncentrerade vi oss på AI och Machine Learning, genom egna experiment och genom att delta i konferenser, Intelligent Health (Basel) och World Summit AI (Amsterdam).

Lärande

AI For Everyone by deeplearning.ai on Coursera. Certificate earned at Tuesday, August 6, 2019 10:50 AM GMT