Urval av projekt

Jag arbetar mestadels i större projekt. Ofta är teamet sammansatt med experter från uppdragsgivarens organisation och från konsultfirmor. Det här är ett givande, utvecklande och trivsamt sätt att jobba på. De gemensamma erfarenheterna befruktar projektet och gemensamt bygger vi någonting bra.


PostNord

Strålfors Access är en smart och mångsidig webbportal för kundkommunikation. Strålfors kunder kan här hantera såväl marknadsföringskampanjer som administrativa utskick i postala och digitala kanaler. Tjänsten ger kontroll över interna rutiner och ger möjlighet att individualisera och effektivisera kommunikationen med slutkunden.

Min del av uppdraget bestod bland annat av att vara facilitator för kravinsamling. Möten och workshop dokumenterades som prototyper. Dessa förfinades sedan tillsammans med användarna fram till en version som är mogen att läggas till backlog (enligt Scrum) och som slutligen sedan implementerades i en sprint.

Jag jobbade med olika verktyg och metoder för prototyper: Brainstorming vid whiteboard, pappersskisser, PowerPoint för att visa sekvenser, Axure för rapid prototyping.

En bit in projektet övergick sedan vi till prototyper med klickbara riktiga webb-sidor. Jag byggde upp en prototypmiljö som var mycket lik produktionskoden, detta gjorde att man enkelt kunden flytta in HTML och CSS till sprintarna, för att sedan i sprinten kunna  koncentrera sig på back-end utvecklingen.


CAB

CAB utvecklar kalkylerings- och planeringssystem inom områdena Fordon, Fastighet och Hälsa, i relation till försäkringsbolag. CAB är en av de världsledande aktörerna.

Jag är involverad i flera olika projekt:

FASTIGHET (2014–2017): Utveckling av nästa generation av kalkylsystemet Meps.  Det är ett mobilt, webbaserat system som samlar alla aktörer på ett och samma ställe och ger kontroll över hela reparationsprocessen. Arbetsuppgifterna har varit

  • workshops tillsammans med beställare och användare
  • produktutveckling med prototyper och tester
  • interaktionsdesign
  • HTML och CSS 

FORDON: Syftet med systemet, CABAS, är att korta ner reparationstiden och öka verkstadens effektivitet genom att ge en optimalt uträknad bild av reparationskostnaden. Mina arbetsuppgifter har varit att

  • studera verkligheten tillsammans med kravhantering
  • ta fram prototyper
  • testa applikationens användbarhet
  • skriva grafiska profiler för systemet
  • detaljerade interaktionsriktlinjer

Jag har jobbat tillsammans med CAB i flera generationer av applikationen CABAS. Bland annat genom att ta fram förslag och lösningar för att kontinuerligt hålla gränssnitt modernt, lättarbetat och effektivt.

STRATEGI: Strategigrupp för att utforska olika markandsscenarier inom CAB:s affärsområden. Gruppen var sammansatt av olika specialister där jag bidrog med erfarenhet av digitalisering, användarupplevelse (UX) och inte minst visualisering av allas våra tankar. Så att idéer "kommer upp på bordet" och ökar möjligheten till korsbefruktningar och kommunikation inom gruppen.


Newbody

Som underleverantör till e-man Connect var jag med och utvecklade Newbodys supply chain process. Ett internt logistiksystem för produktutveckling, order- och logistikhantering av deras produkter. 

Utmaningen var att hitta nya sätt att hantera hela flödet från produktutveckling till kundleverans så att alla parter i högre grad blev involverade och delaktiga. Detta inkluderade att strömlinjeforma processen och placera en integrationsplattform över Newbody’s ERP-system (Navision) för att se till att varje system användes till rätt uppgift. 

Vi skapade API:er och en portal för att göra det enklare för både leverantörer och Newbodys personal att spåra ordrar och lagerstatus. 

Metoden var att arbeta med fokuserade workshops för att få förståelse och tränga ner i affärsverkligheten. Med hjälp skisser och prototyper testade vi och förankrade koncepten innan de byggdes. Projektet  har gjort Newbodys supply chain mycket mer flexibelt. Man arbetar nu med enhetliga tillvägagångssätt och har en transparens som börjar med kundens behov och når hela vägen till leverantören.  


mktwebb

Under drygt två år var jag engagerad i Sveriges dittills största samordningsprojekt inom mediebranchen, att skapa ett gemensamt publiceringssystem för ett 40-tal svenska dagstidningar. Det var Stampen-koncernen som var initiativtagare till projektet som sedan leddes av utvecklingsbolaget mktmedia. Syftet med projektet var dels praktisk effektivisering av internet-utveckling och drift men också att skapa möjligheter för en gemensam koncept- och affärsutveckling inom koncernen.

Den digitala byrån Adeprimo, som ingår i Stampen, ledde det praktiska arbetet. Min del av uppdraget var att ansvara och leda arbetet med gränsnittsutvecklingen för plattformen, det vill säga ramverket för HTML, CSS och javascript. Jag deltog också med kravinsamling och prototyparbete för de olika modulerna.