Verksamhetsberättelse 2016–2017

Året som gått präglades av god tillväxt med fördjupade kundrelationer och arbetsmetoder.

Arbetet under året har varit koncentrerat i två större uppdrag. Det ena var ett projekt för produktutveckling. Ett betydande arbete gjordes där för att på djupet förstå dynamiken och processerna på marknaden för att kunna utforma tjänsterna rätt. I det andra projektet, som fortfarande pågår, är den primära uppgiften att forma goda kundresor för de digitala tjänsterna kunden erbjuder.

Rytmen i projekten är likartade – att gå mellan övergripande strategiska mål – till konkretiseringar av dessa i form av användarupplevelser. Dessa konkretiseringar sker i form av visualiseringar och prototyper. Olika möjliga alternativ testas på användare om och om igen tills en lämplig lösning hittas.

Vi har följt skeenden i omvärlden med intresse även under detta år. Ett berikande mindre projekt var ett strategiarbete med namnet ”Marknadsscenarier 2027”. Uppgiften var att utforska olika typer av scenarier för att skapa förberedelse och handlingsberedskap. En intressant del av det arbetet var samtalen kring vilken kultur ett företag behöver ha för att vara konkurrenskraftigt i en tid av exponentiell teknikutveckling. Hur tekniker som assisterad intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), robotar, sakernas internet (IoT), datorkraft och beräkningskapacitet, materialteknik kommer att påverka.

Det är dags för förändring

Det finns goda skäl att planera för en förändring av Happy User. Arbetsinnehållet av interaktionsdesign för ”datorer” så som det har varit under de senaste decennierna kommer att bli mindre och mindre relevant. 

Länge har paradigmet varit:

  • man kommer till en dator; 
  • man klickar eller pekar och gör inmatningar
  • för att sedan läsa ett resultat

Redan idag fungerar internetbaserade tjänster sömlöst mellan dator, laptop, surfplatta, mobil, klocka... tjänsten finns ”där och när jag behöver den” utan att jag behöver göra så mycket. Att tjänster upplevs på detta sätt kommer allt mer att bli normen.

Design av upplevelser

Framöver kommer människans relation till datorer och teknik allt mer att handla om upplevelser. Inte i meningen av ”häftiga saker” utan i meningen att dator och teknik genomsyrar det man gör i vardagen. Alla sinnen är med och man kommer inte att tänka på att att man jobbar med en dator. Datorn och teknik kommer att förskjutas till att vara en självklar och på sätt och vis osynlig del av en förstärkt vardag. Ett exempel på detta är tjänster och ting som lyssnar på min röst. Tänk mer på samtal än styrning av saker.

Artificiell intelligens, eller det uttryck som vi föredrar bättre, assisterad intelligens, är redan nu grunden för tjänster som används i vardagen.

Vad innebär detta för interaktionsdesign?

Desktop publishing (minns ni den termen?) kom att i grunden förändra den ganska stängda tryckeribranschen genom att ge verktyg till vanliga människor. Nu har år av övning och allt smartare verktyg gjort att nästan vem som helst kan skapa fina trycksaker.

Något liknande kommer att ske med kunskapen om att  skapa flöden och lättanvända vyer. Detta är idag huvudparten av arbetet, om man räknar tid, men kommer att bli smör-och-bröd, självklarheter och grundkunskaper. Ramverk, guidelines, utvecklingsverktyg kommer att underlätta för många att komma ganska långt. Kanske kommer assisterad intelligens att även hjälpa till.

Interaktionsdesign ska nu istället inriktas på hela upplevelser i användarens vardag. En interaktionsdesigner kommer mer att arbeta med att, så att säga, skriva hela berättelsen och inte bara kortare stycken.

Detta är ingen liten sak med tanke på att arenan blir så mycket större. Det ställer djupare krav på teknikbreddning för att få referensramar och kunna se möjligheter. Det ställer också krav på djupare kunskap i människoinsikt.

Planen för detta verksamhetsår för Happy User är:

  • att formulera strategin för förändringen, 
  • att söka nya kontaktytorna och bredda dem, för att etablera samtal och samarbeten, 
  • att tydligt föra in tänkandet kring upplevelser i de dagliga projekten. 

Vi verkar i en mycket intressant tid, det är roligt att vakna på morgnarna!

Örebro 28 september 2017
Lars Olof Berg, VD