Happy User miljöpolicy

Giltig från och med 1 juli 2013

Syfte

Denna miljöpolicy syftar till att på kort sikt minska Happy User AB:s negativa miljöpåverkan. Men ytterst sett är syftet att styra företaget mot en verksamhet som stärker miljön.

Detta är våra ledstjärnor:

  • Vi har god kompetens när det gäller miljö- och rättvisefrågor.
  • I arbetet tillsammans med våra kunder vinnlägger vi oss om att ha så hög kunskap när det gäller miljöfrågor, att vi kan kan samtala om lösningar och alternativ som gynnar vår miljö samtidigt som det stärker vår kunds konkurrenskraft.
  • Visträvar efter att minska vår energiförbrukning och övergå till förnybar energi.
  • Miljöarbetet är en ständigt pågående process där alla anställda arbetar för uppnå en större insikt och förståelse – och som vi sedan omsätter i handling.
  • Våra resor har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och inom rimliga gränser prioriteras miljöpåverkan före tidsvinster.
  • Våra inköp orsakar så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi använder oss av riktlinjerna Refuse, Reduce, Reuse & Recycle. 
  • Vi följer också de miljölagar och krav som berör verksamheten och där det är möjligt ska vi överträffa dessa.

Örebro den 1 juli 2013

Lars Olof Berg, VD