Happy User miljöpolicy

Giltig från och med 1 juli 2013

Syfte

Denna miljöpolicy syftar till att på kort sikt minska Happy User AB:s negativa miljöpåverkan. Men ytterst sett är syftet att styra företaget mot en verksamhet som stärker miljön.

Detta är våra ledstjärnor:

 • Vi har god kompetens när det gäller miljö- och rättvisefrågor.
 • I arbetet tillsammans med våra kunder vinnlägger vi oss om att ha så hög kunskap när det gäller miljöfrågor, att vi kan kan samtala om lösningar och alternativ som gynnar vår miljö samtidigt som det stärker vår kunds konkurrenskraft.
 • Visträvar efter att minska vår energiförbrukning och övergå till förnybar energi.
 • Miljöarbetet är en ständigt pågående process där alla anställda arbetar för uppnå en större insikt och förståelse – och som vi sedan omsätter i handling.
 • Våra resor har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och inom rimliga gränser prioriteras miljöpåverkan före tidsvinster.
 • Våra inköp orsakar så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi använder oss av riktlinjerna Refuse, Reduce, Reuse & Recycle. 
 • Vi följer också de miljölagar och krav som berör verksamheten och där det är möjligt ska vi överträffa dessa.

Örebro den 1 juli 2013

Lars Olof Berg, VD

Vi ska miljödiplomera oss

Reflektioner kring arbetet med miljödiplomeringen av Happy User.

Det här är något som växt fram under en längre tid:

 • Vi människor behöver korrigera kursen – som vi i västvärlden vant oss vid att leva kommer inte att fungera i längden
 • Paradigmet mer och större. Är det verkligen en bra strategi i en ändlig värld? 
 • Hur gör man någonting som enskild person eller som ett litet företag?

För några månader sedan fick vi en fråga från en av våra nära konsultvänner, e-man, om Happy User hade en miljöpolicy.

– "Eh... nej det har vi inte..." var vårt svar.

De håller nämligen på att diplomera sig och ett av checkpunkterna är att ta reda på hur affärspartners och underleverantörer arbetar när det gäller miljö. 

Det ledde till att vi tog kontakt med miljökontoret här i Örebro för att själva sätta igång. I veckan nu hade vi vårt första möte med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör. Några reflektioner i samband med det:

 • När det gäller siffror och ekonomi har företag i allmänhet väl utbyggda kalkyler, nyckeltal och redovisningar. När det gäller miljöpåverkan vet man i stort sett ingenting.
 • Omedvetenhet. Det kommer nog att bli en av det viktigaste sakerna för oss att arbeta bort.
 • Även ett litet företag kan påverka. I diplomeringsarbetet kommer det att ingå att ställa krav på hyresvärd och leverantörer. Det är lätt att skapa ringar på vattnet.
 • Bara en sådan sak som att ställa om alla inköp till "bättre miljöval" är bra. Varför alls köpa livsmedel, fruktkorgar och annat, som inte är så bra som möjligt sett ur miljöperspektiv. Omedvetenheten igen.

Det ska bli intressant att göra detta, det kommer att bli lärorikt och upplysande i ordets sanna betydelse.