Vi ska miljödiplomera oss

Reflektioner kring arbetet med miljödiplomeringen av Happy User.

Det här är något som växt fram under en längre tid:

  • Vi människor behöver korrigera kursen – som vi i västvärlden vant oss vid att leva kommer inte att fungera i längden
  • Paradigmet mer och större. Är det verkligen en bra strategi i en ändlig värld? 
  • Hur gör man någonting som enskild person eller som ett litet företag?

För några månader sedan fick vi en fråga från en av våra nära konsultvänner, e-man, om Happy User hade en miljöpolicy.

– "Eh... nej det har vi inte..." var vårt svar.

De håller nämligen på att diplomera sig och ett av checkpunkterna är att ta reda på hur affärspartners och underleverantörer arbetar när det gäller miljö. 

Det ledde till att vi tog kontakt med miljökontoret här i Örebro för att själva sätta igång. I veckan nu hade vi vårt första möte med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör. Några reflektioner i samband med det:

  • När det gäller siffror och ekonomi har företag i allmänhet väl utbyggda kalkyler, nyckeltal och redovisningar. När det gäller miljöpåverkan vet man i stort sett ingenting.
  • Omedvetenhet. Det kommer nog att bli en av det viktigaste sakerna för oss att arbeta bort.
  • Även ett litet företag kan påverka. I diplomeringsarbetet kommer det att ingå att ställa krav på hyresvärd och leverantörer. Det är lätt att skapa ringar på vattnet.
  • Bara en sådan sak som att ställa om alla inköp till "bättre miljöval" är bra. Varför alls köpa livsmedel, fruktkorgar och annat, som inte är så bra som möjligt sett ur miljöperspektiv. Omedvetenheten igen.

Det ska bli intressant att göra detta, det kommer att bli lärorikt och upplysande i ordets sanna betydelse.